เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 57 ราย โดย 52 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

839

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 57 ราย โดย 52 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 57 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 52 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,015 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกว่า 400 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (9 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 57 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 52 ราย และอีก 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,015 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 428 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 117 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 18 ราย โรงพยาบาลรัฐ 97 ราย โรงพยาบาลเอกชน 190 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 324 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 87 ราย และอาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 17 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,184 ราย และรักษาหายแล้ว 6,708 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 470,224 คน คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 145,632 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 58,321 คน คิดเป็นร้อยละ 48.14 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 266,271 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78