โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ น้ำหลาก ช่วงฤดูฝน

405

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ ข้าราชการ, พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ น้ำหลาก ช่วงฤดูฝน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน และบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือปลากระชังและสถานีสูบน้ำ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน