พม.ติดตามช่วยเหลือหญิงเร่ร่อน พบขณะพลเมืองดีไลฟ์สดช่วยหมูป่าในบ้านร้าง สมุทรปราการ 

343

พม.ติดตามช่วยเหลือหญิงเร่ร่อน พบขณะพลเมืองดีไลฟ์สดช่วยหมูป่าในบ้านร้าง สมุทรปราการ

yoSugQiUo7

วันที่ 7 กันยายน 2564  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวว่าพบหญิงเร่ร่อนอาศัยอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขณะที่พลเมืองดีโพสต์ไลฟ์สดช่วยเหลือหมูป่าผ่านเพจ “Kingdom Of Tigers : ทูนหัวของบ่าว” ว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้รับเข้าไว้ในการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว โดยหญิงดังกล่าว อายุ 40 ปี ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบอาชีพเก็บของเก่า ใช้ชีวิตเร่ร่อนตามที่สาธารณะ และได้ออกมาจากบ้านแล้วมาอาศัยอยู่ในบ้านร้างดังกล่าว เป็นเวลาประมาณ 1 ปี  โดยในเบื้องต้น ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อ

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 ศูนย์คุ้มครองฯ ได้พาหญิงดังกล่าวไปตรวจ 5 โรค และตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาญาติแล้ว แต่ไม่มีคนรู้จัก ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามหาญาติต่อไป และเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 ศูนย์คุ้มครองฯ ได้นำไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช) เพื่อตรวจประเมินสุขภาพทางจิตตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ซึ่งทางแพทย์ประเมินว่ามีอาการทางจิตเวช จึงได้รับเข้าการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางศูนย์คุ้มครองฯ จะติดตามการรักษาของหญิงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการประสานติดตามหาญาติ และหลังจากสิ้นสุดการรักษา ศูนย์คุ้มครองฯ จะรับตัวเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และวางแผนให้การช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสมต่อไป

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2564 ทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น เด็ก 5 คน สตรี 2 คน ผู้สูงอายุ 29 คน คนพิการ 12 คน และ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วไป 22 คน โดยได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. ดังนี้ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ  ให้คำแนะนำด้านเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย และกฎหมาย  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ติดตามและให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด -19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1)ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง  โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายและประสานความช่วยเหลือในทุกจังหวัดและ 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อพม. ทั่วประเทศ