พะเยา อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา อายุกว่า 200 ปี

586

พะเยา อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา อายุกว่า 200 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูโสภณปริยัติสุธี  รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา ,พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จังหวัดพะเยาร่วมกันอนุรักษ์ ธรรมคัมภีร์ใบลานโบราณ ขึ้นภายในวิหารวัดหลวงราชสัณฐาน

สำหรับการอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลานโบราณ หรือธรรมล้านนา ที่พระใช้เทศนาให้กับ อุบาสกอุบาสิกาฟังเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธ  บาปบุญคุณโทษ การทำผิดศิล และเรื่องพระเวชสันดรชาดก ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน คัมภีร์หรือธรรม  ของแต่ละผูก  ที่เก็บรักษาอนุรักษ์ไว้

การอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลานโบราณ ทางพระสงฆ์นำมาปัดเป่าทำความสะอาด และนำธรรมหรือ คัมภีร์ใบลาน น้ำมาตากผึ่งลม เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย หลังจากนั้นก็จะทำการบรรจุใส่ห่อผ้า แยกเป็นชิ้นๆแล้วนำใส่ตู้ เก็บคำภีร์ใบลาน  ไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ คัมภีร์โบราณไว้ให้คนรุ่นหลังได้เล่าเรียนและศึกษา

คัมภีร์ใบลาน แต่ละผูก จะมีตัวหนังสืออักขระภาษาล้านนา ที่จารึกหรือบันทึกไว้บนปั๊บกระดาษสาและ ใบตาลหรือใบลาน และเขียนหรือจานด้วยเหล็กจารหรือดินสอ ที่คนโบราณได้เขัยนบันทึกทำไว้จนถึง ปัจจุบัน มีอายุตั้งแต่ 100 -200 ปี  และอนุรักษ์ไว้กว่า1,000 ผูก

พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน กล่าวว่า การอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลานล้านนา ของวัด เป็นการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและปั๊บสา โบราณ โดยนำเอาคัมภีร์ใบลานโบราณที่เก็บรักษาไว้ในตู้ธรรมหรือตู้เก็บคัมภีร์นำออกมาทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียไปตามกาลเวลาซึ่งทางวัดได้ร่วมกับ นิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ของพะเยาได้มาร่วมช่วยดูแลจัดเก็บรักษาไว้เป็นหมวดหมู่นำเข้าเก็บไว้ในตู้ธรรมหรือ ตู้เก็บคำภีร์ ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้และเป็นการสืบทอด คัมภีร์โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณให้คงอยู่ไว้กับยุคปัจจุบัน
<span;>สำหรับคำคัมภีร์โบราณสร้างด้วยใบลานและเขียนด้วยเหล็กจารและก็มีปั๊บสาก็เขียนด้วยภาษาล้านนามีอายุตั้งแต่100-200 ปี มีกว่า 1,000ผูก ซึ่งทางวัดก็ได้เก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นสถานที่เล่าเรียนและศึกษาความเป็นมาของคัมภีร์โบราณ ต่อไป

สัมภาษณ์ พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน