539

เชียงใหม่ พบร้านนวดโพธิเวช ฝ่าฝืนคำสั่ง-เปิดร้านมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศพบเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ที่หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

วันที่.6 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64 ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส ทั้งหมด 1,173 ราย พบผู้มีผลบวก 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.30 ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อส่วนใหญ่พบเป็นการติดเชื้อในชุมชนเพิ่มมากขึ้นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และในที่ทำงานลดลง และสัมผัสจากแหล่งระบาดในต่างจังหวัดมีจำนวนไม่มาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในตลาดแม่โจ้บาร์ซาร์ 50 ราย และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่กาดบะป๊าว 40 ราย ทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวก ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจ 84 ราย สถานีรถไฟ 60 ราย สถานีขนส่งอาเขต 50 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 72 ราย ด่านสารภี 61 ราย และด่านดอยเต่า 30 ราย พบผู้มีผลบวกที่ด่านสารภี 5 ราย ในส่วนของทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองที่ชุมชนช้างคลานและร้านนวดโพธิเวช 26 ราย พบผู้มีผลบวก 6 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 27 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางจากต่างจังหวัด 5 ราย มาจากกรุงเทพฯ 2 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และตาก 1 ราย และผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย ประกอบด้วย การสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย ที่เหลือมาจาก คลัสเตอร์ใหม่ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อ 13 รายและถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของเชียงใหม่  โดย CM 7123 ตรวจพบเมื่อวานบ่าย อยู่ที่หมู่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จากการสอบสวนให้ข้อมูลว่า มีผู้ติดเชื้อของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นครูที่เข้ามาทำกิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่บ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น โดยเข้ามาพักที่บ้านเช่าของตนเอง ในวันที่ 21 และ 27 สิงหาคม 2564

หลังจากนั้นทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อยจึงได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมและชาวบ้าน พบผู้มีผลบวกเพิ่มอีก 12 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกล ต้องเดินทางจากอมก๋อยไปอีก 3 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการนำเชื้อจากคนภายนอกเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับคลัสเตอร์ใหม่ อยู่ที่ร้านช้างคลานโพธิเวช ตำบลช้างคลาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ยอดรวมคลัสเตอร์นี้ 8 ราย โดย CM 7113 และ 7114 เป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานไปเมื่อวานนี้ จากการตรวจชุดตรวจโควิด ATK เชิงรุกของเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกทั้งพนักงาน และครอบครัว ทำให้พบผู้มีผลบวกเพิ่ม 6 ราย อยู่ระหว่างติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง-ต่ำเพิ่ม และจะมีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกอีกครั้ง ในส่วนคลัสเตอร์เดิมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการเปิดสถานประกอบการโดยจัดให้มีการดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในร้านหลายแห่งในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยพบผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมาก จึงขอเตือนสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ และจะทำให้เชียงใหม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ขึ้นได้อีก หากไม่ระมัดระวัง