พะเยา คลัสเตอร์ใหม่ครู-นร.ติดโควิด  4 ราย สูงเสี่ยงหลาย 100 คน หลังจัดอบรม

582

พะเยา คลัสเตอร์ใหม่ครู-นร.ติดโควิด  4 ราย สูงเสี่ยงหลาย 100 คน หลังจัดอบรม

วันที่ 6 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาว่า พบคัสเตอร์เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายหลังพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จำนวน 1 ราย โดยนางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ได้ทำหนังสือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก on site เป็น on Hand ในระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 นี้

ล่าสุดมีรายงานว่า จากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงกับบุคลากรคนดังกล่าวพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดอีกจำนวน 3 ราย เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมูล จำนวน 2 รายและโรงเรียนอนุบาลจุน จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมที่โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 2- 3 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ได้จัดโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมี นักเรียน ครู จากหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจุน มาเข้าร่วมการอบรม และวิทยากร มีทั้งพระ ตำรวจ และจากโรงพยาบาลเข้าร่วมให้ความรู้จำนวนมาก ทำให้มีผู้มีความเสี่ยงหลายร้อยคนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการจัดอบรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

ในขณะที่สถานการณ์โควิดจังหวัดพะเยาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 9 รายโดยแยกเป็นผู้ป่วยชาบในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง 1 ราย และกลุ่มผู้ป่วยจากคลัสเตอร์เดิมในโรงเรียนอำเภอปง พื้นที่ตำบลผาช้างน้อย จำนวน 8 รายทำให้คัตเตอร์แห่งนี้มีนักเรียนและครอบครัวติด covid รวม 52 ราย แล้ว