พิษณุโลก ก่อพระเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชุมชนต่างๆ เขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก เริ่มก่อพระเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

สำหรับกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย เวลา 15.30 น. โดยงานจะเริ่มลงทะเบียนก่อเจดีย์ทราย การแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละ การแสดงการละเล่นเด็กไทย การแสดงมหกรรมกลองยาว นอกจากนั้นมีการแสดงเพลงพื้นบ้าน ลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ร่วมแต่งชุดไทย นุ่งโจม ห่มสไบ มาร่วมงาน โดยกิจกรรมในวันนี้ จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีแห่ผ้าสามกษัตริย์ ผ้าห่มพระเจดีย์หลวง และกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย  พิธีสรงน้ำพรับรมสารีริกธาตุ การแสดงดนตรีไทย เป็นต้น