เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ ที่ บริษัท ขายสียูอาร์ เคมีคอล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงานซึ่งตรวจพบจากการสอบสวนแยกผู้สัมผัส ย้ำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลเป็นลบต้องกักตัวจนครบ 14 วัน หลังแนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้ (4 ก.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (3 ก.ย. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส จำนวน 1,561 ราย พบผู้มีผลบวก 24 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการกักตัวที่ไม่ถูกต้อง และการสัมผัสในที่ทำงานเพิ่มขึ้น ส่วนการสัมผัสในชุมชน และจากแหล่งระบาดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลง

ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ 83 ราย สถานีรถไฟ 45 ราย สถานีขนส่งอาเขต 28 ราย ด่านสารภี 68 ราย และที่ด่านดอยเต่า 13 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนการตรวจคัดกรองรถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 25 ราย พบผู้มีผลเป็นบวก 3 ราย นอกจากนี้ตรวจผู้ที่กักตัวอยู่ใน Local Quarantine ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม 18 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 รายในวันนี้ เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 1 ราย ,สมุทรปราการ 2 ราย ,ชลบุรี 1 ราย ,นครราชสีมา 1 และตาก 1 ราย ส่วนอีก 18 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย และมาจากคลัสเตอร์/กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ท็อปคาร์เร้นท์ และมิตซูแสงชัย แยกรวมโชค 2 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 18 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายเดิม 1 ราย และเป็นผู้สัมผัสในบริษัทมิตซูแสงชัย อีก 1 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม ตรวจพบระหว่างกักตัว

คลัสเตอร์ร้าน 9P Kitchen 1 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 15 ราย โดย CM 7083 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ,คลัสเตอร์กิจกรรมรวมกลุ่ม ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 1 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 12 ราย ซึ่ง CM 7087 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM 6746 ที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม ,คลัสเตอร์หจก.ลิ้มเกียรติเจริญ อำเภอหางดง 1 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 9 ราย โดย CM 7085 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับพนักงานในร้าน ซึ่งทั้งหมดพบระหว่างกักตัว จึงทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่ม

คลัสเตอร์ใหม่ บริษัท ขายสียูอาร์ เคมีคอล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 10 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงาน CM 7060 และ 7067 ตรวจพบจากการสอบสวนแยกผู้สัมผัส โดยทางทีมควบคุมโรคได้กำชับให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจเป็นลบได้กักตัวอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วันแล้ว

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับการฉีดไปแล้ว 438,395 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.76 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (1.2 ล้านคน) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 42.70 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดไปแล้วร้อยละ 44.49 ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้วร้อยละ 30.10

ส่วนประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่จองไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ยังไม่เปิดให้ Walk in ซึ่งขณะนี้ทางระบบได้เริ่มส่ง SMS หรือโทรศัพท์นัดหมายเรียกให้ไปฉีดวัคซีนตามคิวฉีดแล้ว