สุโขทัย ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร หรือ วัดพระปรางค์อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน จิตอาสา ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสุโขทัย ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำโบราณตระพังทอง วัดตระพังทอง ,บ่อน้ำโบราณบ่อทอง และบ่อน้ำโบราณบ่อแก้ว ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทำความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ จากนั้นเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยให้ศีล คณะสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ถวายเทียนชนวนแด่พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก โดยมีพระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัยไปพร้อมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จุดเทียนมงคล เทียนนวหรคุณ เทียนขันน้ำพระพุทธมนต์ และประเคนให้พระสงฆ์รูปที่ 1 หลังจากเสร็จพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถยายอดิเรก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงแรก
ซึ่งในช่วงที่สอง เป็นการสวดภาณวาร โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญพัดยศ พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ 9 รูป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร โดยในพิธีพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กราบพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

ส่วนในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. จังหวัดสุโขทัย จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยต่อไป

เครดิต:วิชัย สิทธิพันธ์ ภาพ/ข่าว