1341

4 จังหวัดเหนือ เตือนเครือข่ายเฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 2-3 ก.ย.นี้

วันที่ 2 กันยายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนน์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศแจ้งเตือน ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1 – 2 วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ชัยภูมิ วันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอำเภอเทิง แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง แม่สาย จังหวัดเชียงราย อำเภอบ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ ปัว ท่าวังผา สันติสุข จังหวัดน่าน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก เขาค้อ ชนแดน วังโป่ง หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชาติตระการ วังทอง นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอคอนสาร หนองบัวแดง เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อำเภอขลุง
มะขาม เขาคิชฌกูฎ สอยดาว โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอสุขสำราญ กะเปอร์ ละอุ่น กระบุรี เมือง จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องจากมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนไต้มากกว่า100 มีลลิเมตร ประ กอบกับมีฝนตกสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว