นายอำเภอลับแล พร้อมคณะ คปสอ.อำเภอลับแล ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ ( คปสอ.)อำเภอลับแล ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ในเขตอำเภอลับแล จำนวน 2 ร้าน ได้เเก่ 1.ร้านศึกษาภัณฑ์ลับแล 2.ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายให้มีความรับผิดชอบในการจัดกระเช้า ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศที่จะนำมาจัดกระเช้าอย่างละเอียด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย., ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ จึงให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน