755

พิษณุโลก เปิดตารางบินนกแอร์-ไลอ้อนแอร์ ท่าอากาศยาน ระบุข้อยกเว้นผู้โดยสารพื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าวว่า ภายหลัง ศบค.ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้ตามปกติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ขณะนี้ได้รับการแจ้งจากบริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด และบริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด แจ้งตารางเที่ยวบินดอนเมือง-พิษณุโลก และพิษณุโลก-ดอนเมือง ของทั้ง 2 สายการบิน คือ นกแอร์ และไลอ้อนแอร์ ประจำเดือนกันยายน 2564
ดังนี้

-สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินวันที่ 3 กันยายน ดอนเมือง-พิษณุโลก เวลา 11.46- 12.45 น.และพิษณุโลก-ดอนเมือง เวลา 13.15-14.15 น.วันที่ 8,10,12 ดอนเมือง-พิษณุโลก 08.00-09.00 น.พิษณุโลก-ดอนเมือง เวลา 09.30 -10.30 น. และวันที่ 9,11,13,14 กันยายน ดอนเมือง-พิษณุโลก เวลา 14.40 -15.40 น.และพิษณุโลก-ดอนเมือง เวลา 16.10-17.10 น.

-สายการบินไลอ้อนแอร์ เปิดเที่ยวบินวันที่ 4,9,11 กันยายน ดอนเมือง-พิษณุโลก เวลา 14.25-15.25 น.และ พิษณุโลก-ดอนเมือง เวลา 15.55-16.55 น.

นายรุจาภา กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้โดยสารเมื่อลงเครื่องบินเข้าห้องผู้โดยสารขาเข้า มีขั้นตอน ดังนี้
1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส 2.สแกน QR CODE “SAVE PHITSANULOK” และลงข้อมูลผู้เดินทาง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ที่จะเข้ามาพำนักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ต้องกักตัว เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน บ้านพัก หรือโรงแรมที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก กำหนดไว้

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลกกล่าวอีกว่า ยกเว้นในกรณีไม่ต้องกักตัว ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะต้องได้รับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ทั้งนี้ บุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกทุกคนต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่