เชียงใหม่ ท่าอากาศยานต้อนรับผู้โดยสารเปิดเที่ยวบินแรก ฉีด 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว

475

เชียงใหม่ ท่าอากาศยานต้อนรับผู้โดยสารเปิดเที่ยวบินแรก ฉีด 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว

วันที่ 1 ก.ย. 64 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ในเที่ยวแรกวันนี้ ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 215 สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่

ภายหลังจาก ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้ตามปกติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันควบคุมโรค

สำหรับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นั้น ได้มีการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมา โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีความเสี่ยง ต้องรับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) ก่อนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และต้องกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และกลุ่มผู้ที่ไม่มีผลการตรวจโควิด-19 ในห้วง 72 ชั่วโมง ไม่ว่าจะตรวจด้วย RT-PCR หรือ ATK

ส่วนกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ให้สามารถเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องกักตัว คือ กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และกลุ่มที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

ด้านนาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้วทุกคน นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันโรคโดยการทำความสะอาดทุกจุดภายในท่าอากาศยาน หลังมีผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก ใช้บริการทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน นี้ ยังคงมีจำนวนที่น้อย เฉลี่ยประมาณวันละ 10 เที่ยวบิน แต่หลังจากวันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป จะมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นตามลำดับ