โต้โยต้าสองแคว มอบรถยนต์ พร้อมเวชภัณฑ์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือประชาชน

254

โต้โยต้าสองแคว มอบรถยนต์ พร้อมเวชภัณฑ์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือประชาชน

yoSugQiUo7

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ที่กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พลพัฒนาที่ 3 พ.อ.สมใจ  คิดเกื้อกูล รอง ผบ.พลพัฒนาที่ 3 และพ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสธนาธิการพัฒนาที่ 3  ให้การต้อนรับนายประชา  รุ่งเพชรวิภาวดี ผู้บริหารบริษัทโตโยต้าสองแคว จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้นำ ข้าวสาร 400 กิโลกรัม น้ำดื่ม 100 แพ็ค  เวชภัณฑ์ วิลแชร์ แพมเพิส และตะกร้าปันสุข  มามอบให้กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมรถยนต์โตโยต้า 4 ประตู  เพื่อนำไปใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นต่างๆที่เดือดร้อน  และทางบริษัทสุโขทัยธานี(วินทัวร์) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มอีก 50 แพ็ค

หลังจากนั้น พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พลพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะนายทหาร ผู้จัดการและพนักงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทโตโยต้าสองแคว จำกัด ได้ร่วมเดินทางนำสิ่งของจำเป็นทั้งข้าวสาร  อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา  น้ำดื่ม ตะกร้าปันสุขโตโยต้า เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเวรครั้งละ 5 คน เพื่อดูแลผู้ถูกกักตัวจากโควิด-19  ณ ศูนย์พักคอย ต. วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นอกจากนั้นคณะนายทหารและเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้าสองแคว ได้นำสิ่งของตะกร้าปันสุขโตโยต้า รถวิลแชร์ ไปมอบให้กับผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อีก จำนวนหลายราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมให้ปรับปรุงที่พักอาศัยของประชาชนที่ร้องขอ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ำฝนสาดเข้าที่พัก ซึ่งทาง ผบ.พลพัฒนาที่ 3 จะส่งเจ้าหน้าที่ทหารช่างมาดำเนินการแก้ไขต่อไป