พิษณุโลก จัดพิธีทำน้ำอภิเษก พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช 

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา16.00 . ที่พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและจุดธูปเทียนที่หน้าโต๊ะเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์แล้วยืนประจำจุดบัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ต่อมาเวลา17.00 . พระธรรมเสนานุวัตรรองเจ้าคณะภาค5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกประธานสงฆ์เจิมเทียนชัยเทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษกและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถวายชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษกโดยมีพระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัยเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัยดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดเทียนมงคลเทียนหน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชและเทียนนวหรคุณพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์และพระสวดภาณวารขึ้นอาสนสงฆ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวารแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวารพระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวารผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนเสร็จพิธี

สำหรับวันที่9 เมษายนเม..2562 เวลา09.00 .มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เครดิตภาพ: ปชส.พิษณุโลก