อุตรดิตถ์ ส่งออกลางสาด- ลองกอง เวียดนามสะดุดโควิด-19 อบต.นา-นก-กก เปิดตลาดกลางผลไม้ช่วยเกษตรกร    

763

อุตรดิตถ์ ส่งออกลางสาด- ลองกอง เวียดนามสะดุดโควิด-19 อบต.นา-นก-กก เปิดตลาดกลางผลไม้ช่วยเกษตรกร

วันที่ 30 สิงหาคม 64 นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตลาดผลไม้ตำบลนานกกก  และเกษตรกรชาวสวนอำเภอลับแล ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีโบราณ จากนั้น เปิดตลาดผลไม้ ต.นานกกก รับฤดูกาลผลผลิตลางสาด ลองกอง ชาวสวนลับแลออกสู่ตลาด แม้ ปีนี้ชาวสวนลับแลจะเจอวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ช่องทางการตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากล็อคภายในตลาดดังกล่าว มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางจากต่างจังหวัดมาจับจองเต็มทุกล็อค และ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และ เกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย

นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก กล่าวว่า เมื่อถึงฤดูกาลผลผลผลิตลองกองเมืองลับแลออกสู่ตลอด ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ชาวสวนจะพร้อมใจทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับ และเปิดตลาดผลไม้ ต.นานกกก เพื่อเป็นจุดซื้อขายผลผลิตระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนโดยตรง ตลาดแห่งนี้ เป็นสถานที่โล่ง กว้างขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด มีการจัดระเบียบล็อคในการรับซื้อ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่ตลาด

นายอาน กล่าวอีกว่า สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัด ต้องมีใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นล็อคที่มีจำนวน 118 ล็อค พ่อค้าแม่ค้าจับจองเต็มแล้ว และเริ่มทยอยเข้ามารับซื้อผลผลิตตอนนี้ 90 ล็อคแล้ว ส่วนราคาเป็นการรับซื้อแบบรวมช่อ มีทั้งส่งขายต่างจังหวัดและต่างประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม นี้ เฉลี่ยผลผลิตมีการซื้อขายวันละ 100 ตัน ช่วงเดือนกันยายน ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน  จากผลผลิตลองกองทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ปีนี้ประมาณกว่า 2 หมื่นตัน  ช่วงระบาดโควิด-19 ลองกองคัดช่อส่งออกเวียดนาม ได้ปรับรูปแบบจากพ่อค้าจากเวียดนามเดินทางมาไม่ได้ มีการให้พ่อค้าแม่ค้าฝังไทย เข้ามารับซื้อแล้วจัดส่งให้แทน

“แม้ราคาโดยรวมอาจจะปรับลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา แต่ก็พอจะทยอยออกสู่ตลาดไปบ้าง ซึ่งการเปิดตลาดผลผลไม้ตำบลนานกกก จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น” นายก อบต.นานกกก กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน