กลุ่มจิตอาสา วิจัยและพัฒนาพลังงาน จัดการภัยพิบัติ ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5


นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ เปิดเผยว่า เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 เป็นเครื่องต้นแบบที่ กลุ่มจิตอาสา และคณะนักวิจัยได้ผลิตขึ้น โดยใช้หลักการดูดอากาศเข้ามา และใช้น้ำฉีดเพื่อให้น้ำและฝุ่นรวมตัวกัน จากนั้นใช้แรงปั่นรวมกันให้ฝุ่นเข้าไปในห้อง JET VENTURY SCRUBBER ที่เป็นระบบแยกฝุ่นออกจากน้ำ

ซึ่งน้ำหนักของฝุ่นและน้ำจะหนักกว่าอากาศ จึงจะตกสู่ข้างล่างและอากาศดีจะพ่นออกสู่ข้างนอก และการเติมอากาศที่สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก และปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับห้องผ่าตัด สำหรับเครื่องนี้จะมีรัศมีครอบคลุมระยะ 3-4 ตารางกิโลเมตรต่อวัน ซึ่งตัวเครื่องเป็นระบบไฮบริดจ์ และมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งมอเตอร์สามารถทำงานได้สูงสุดถึง 7000 รอบ ขณะนี้เครื่องจะเริ่มต้นทำงานที่ 3000 รอบ ก็จะใช้พลังไม่ถึงร้อยละ 10 จะสามารถเปิดเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการตั้งค่าให้เหมาสมกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับน้ำที่ใช้ในการเติมเครื่องจะใช้น้ำสะอาด โดยจะเติมครั้งแรก 150 ลิตร หากปล่อยน้ำทิ้งไปเท่าไหร่ ก็จะเติมน้ำสะอาดเข้าไปเท่านั้น

สำหรับการทดลองติดตั้งเครื่องขณะนี้ความสมบูรณ์อยู่ที่ร้อยละ 25 แต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก็สามารถลดลงอยู่ในค่ามาตรฐาน คาดว่าหากมีการทำงานของเครื่องอย่างเต็มที่ จะสามารถควบคุมค่าฝุ่น PM 2.5 และรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบให้อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน

ทีมจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ หรือจิตอาสาอีริค เป็นการรวมตัวของคนที่มีอุดมการณ์เรื่องจิตอาสามา ช่วยงานบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัย และวาตภัยทั้งหมด จะมีผู้เชียวชาญแต่ละด้าน อาทิ ฝ่ายวิศวะ ฝ่ายช่าง นักวิจัย และเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคอีสานตอนบนทั้งหมด มีสมาชิกจากทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยในต่างประเทศที่มีแนวร่วมอุดมการณ์ในการทำงานจิตอาสา เพื่อช่วยคนไทยที่ได้รับผลกระทบ