ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เตือนอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย จากสถิติส่วนใหญ่เมาแล้วขับ แจ้งหากพบการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุ แจ้ง 1669

นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาลแม่สอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ที่ผ่านมา (7 วันอันตราย) ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน พบว่า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 46 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 9 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีอาการมึนเมาสุราขณะขับรถมากถึง 20 ราย เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว มีผู้ขับขี่รถบนถนนเป็นจำนวนมาก และผู้ขับขี่บางรายมีอาการมึนเมาสุราขณะขับรถ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งนี้ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีปริมาณการใช้รถบนถนนสูงมาก ประกอบกับมีการเล่นน้ำสงกรานต์ และดื่มสุรา จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น อันมีผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562) โรงพยาบาลแม่สอด จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1. ห้ามดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ขณะขับขี่รถอย่างเด็ดขาด
2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงผู้ซ้อนท้าย ควรสวมหมวกนริภัยและเปิดไฟหน้ารถ สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
3. นำรถไปตรวจสอบสภาพ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมก่อนออกเดินทาง
4. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ปฏิบัติตัวตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร 1ท 1ย อย่างเคร่งครัด 3 ม คือมอเตอร์ไซด์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย 2ข คือมีใบขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัย 1ร คือลดความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 1ท คือไม่โทรศัพท์ขณะขับรถ และ 1ย คือไม่ขับรถย้อนศร
5. ขอให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่าใช้น้ำสาดกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนาน จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ระมัดระวังในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว “ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น หากมีอาการมึนเมาสุรา ไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาด”
หากท่านพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับท่าน สามารถโทรแจ้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1669 หรือ 055-532304 และวิทยุสื่อสารความถี่ 154.975 MHz

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น