พิษณุโลก มทบ.39  จับมือ เซ็นทรัล รับบริจาคหน้ากากอนามัย วงดุริยางค์บรรเลงขับกล่อมกลางห้าง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 มณฑลทหารบกที่39 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก เปิดศูนย์รับบริจาค หน้ากากอนามัย เพื่อนำไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบมลพิษ ไฟป่าหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก โดยจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่39  ในช่วง 1200-1400 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 และจะรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อไป