443

พิษณุโลก “จุติ”ส่งต่อถุงยังชีพคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นางเพ็ญพักฒ์ คำงาม ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการชมรมชมรมฯ พร้อมด้วยนายประดับ สุริยะ กรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ได้นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับถุงยังชีพได้รับการสนับสนุนจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)พิษณุโลก เพื่อมอบให้กับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปากโทก ต.อรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ และ อ.วังทอง  โดย อสม.และจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการป้องกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19