พะเยา นายกเล็ก ฯเมืองกว้านพะเยา สร้างอุโมงค์น้ำยาว 500 เมตร ริมกว๊านพะเยารับสงกรานต์ ” จุ่มอกเย็นใจ๋ปีใหม่เมืองกว๊านพะเยา”

วันที่ 6 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองพะเยา จับมือTop Plaza โรบินสัน หอการค้า ประธาน วัฒนธรรม 14 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล ทุกโรง ร่วม แถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์กว๊านพะเยาประจำปี 2562 “จุ่มอกเย็นใจปี๋ใหม่เมืองกว๊านพะเยา”ห้างท็อปพลาซ่า ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมเทศการสงกรานต์ ให้ยิ่งใหญ่อลังการโดยเปิดอุโมงค์น้ำ ยาว 500 เมตรริมถนน กว๊านพะเยาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นสาดน้ำ ตลอดทั้งวันและคืน ของเมืองพะเยา

น.ส.จุฬาสิณี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับ Top Plaza การค้า โรบินสัน โรงเรียนเทศบาล ประธานวัฒนธรรม 14 ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณี สงกรานต์ที่กว๊านพะเยาโดยใช้ชื่อว่า”จุ่มอก เย็นใจ ปี๋ใหม่เมือง กว๊านพะเยา” โดยจัดขึ้นวันที่ 13 เมษายน มีขบวนแห่ทั้ง 14 ชุมชนซึ่งมีทั้งโรงเรียน ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำขบวนรถแห่และขบวนประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงาม และมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการที่กว๊านพะเยา มีการประกวดขบวนแห่รถแห่ในงานประเพณีสงกรานต

นอกจาก นี้ยังมีอุโมงค์น้ำที่ยิ่งใหญ่อลังการซึ่ง ยาวกว่า 500 เมตร บนถนนริมกว๊านพะเยา และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเล่นทั้งวันจนถึง 21.00 น ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาเที่ยวหาดเล่นน้ำสงกรานต์และลอดอุโมงค์น้ำ ไปเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่เมือง ที่กว๊านพะเยา

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว