จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง นำเงินรายได้จากการจัดงานช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 เมษายน 2562 ที่บริเวณศาลหลักเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2562 ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวน 1,601 คน แบ่งกลุ่มผู้ปั่นเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท A ระยะทาง 63 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 318 คน ประเภท B ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,283 คน โดยแต่ละรุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะมีค่าสมัครคนละ 500 บาท

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และยังส่งเสริมด้านสุขภาพจิตจากบุญกุศล เนื่องจากเงินรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก อีกด้วย

ขณะบรรยากาศการจัดกิจกรรมปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก เป็นไปด้วยความคึกคัก นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากแล้ว ยังมีการรำกลองยาวของชาวบ้านตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก คณะโก๊ะกลองยาว สามารถสร้างความครื้นเครงและสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางที่ปั่นผ่าน จะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง อาทิ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ วัดวาอารามที่งดงาม อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ วัดราชบูรณะ และวัดนางพญา เป็นต้น