พิษณุโลก “ศุภาลัย” สร้างโอกาสทางการศึกษา บูรณะอาคารเรียน ห้องสมุด มอบอุปกรณ์การศึกษา รร.วัดกลางสุริยวงศ์

491

พิษณุโลก “ศุภาลัย” สร้างโอกาสทางการศึกษา บูรณะอาคารเรียน ห้องสมุด มอบอุปกรณ์การศึกษา รร.วัดกลางสุริยวงศ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม โดยนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการบูรณะอาคารเรียน และห้องสมุด โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิ กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน ตู้หนังสือ และของเล่นพัฒนาทักษะที่ติดตั้งในสนามเด็กเล่น การซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด และสนามเด็กเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม

โดยมีนางวนธินี จีนด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ สร้างความปิติยินดีแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนมีกำลังใจ และมีความพร้อมในการเป็นอนาคตของชาติที่เปี่ยมด้วยศักยภาพทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องมาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นตามแนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์สังคมไทย”

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการใน จังหวัดพิษณุโลก มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน จึงได้ช่วยเหลือบูรณะโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีความพัฒนาพร้อมในทุกด้าน โดยในปัจจุบันทางโรงเรียนดำเนินการสอนทาง Online และจะกลับมาดำเนินการเรียน การสอนในรูปแบบปกติ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย