พ่อเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ”
.
วันที่ 6 เมษายน 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ” อำเภอลับแลเพื่อทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำจุดหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ บวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ข้าราชการระดับสูง ประกอบด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมปักธูป พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จบแล้วเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันน้ำสาคร เมื่อถึงฤกษ์ในเวลา 11.52 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปทำเป็นน้ำอภิเษก
.
เค่ดิตภาพ: สวท.อุตรดิตถ์