เชียงใหม่ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกัน 3 แห่ง

วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ วัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นบวงสรวงจุดธูปเทียนบูชา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ หลังจากนั้นตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร และปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว และอัญเชิญไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ซึ่งมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ตักน้ำ และขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ตักน้ำ 

โดยมีการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง 3 แห่ง เข้าสู่พระวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562ต่อไป