พะเยา ทหาร ปกครอง สนธิกำลังจัดชุดลาดตระเวนป่า  กดดัน ป้องกันเผาป่า อย่างเข้มงวด24 ชั่วโมง

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน รอยชุดลาดตระเวน และกดดัน ไม่ให้เผาป่า บริเวณจุดชมวิวกว๊านพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา และเขตติดต่ออำเภอเมือง พะเยาและอำเภองาวจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา , พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์  รองเสธ กกล.รส.จว.พ.ย. ได้จัดกำลังพลทหาร ,ฝ่ายปกครอง  , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดับไฟป่าจำนวนกว่า100 คน ร่วมกันออกลาดตระเวณไฟป่า บริเวณจุดเกิดจุดความร้อน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา

พร้อมกันนี้ทำการดับไฟป่า และทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมืองดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขณะที่ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีค่าเกินมาตรฐาน  ฝุ่นละออง 2.5 อยู่ที่ 98 ไม่ครกรัมพีเอ็ม 10 อยู่ที่ 123 ไมโครกรัมและเอคิวไออยู่ที่ 208 ไมโครกรัมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอ กล่าว่าเรื่องปัญหาหมอกควันทางจังหวัดได้ใช้มาตรการให้ทุกท้องที่ในแต่ละแห่งที่มีรถน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน ส่วนปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานั้น ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นเพื่อเฝ้าระวังหากเกิดจุดความร้อนขึ้นในพื้น หากพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า ก็แจ้งให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้พื้นที่เข้าตรวจสอบและดับไฟ ซึ่งสามารถลดปริมาณจุดความร้อนได้มากขึ้น

นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา  กล่าวว่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันไฟป่าพะเยา เจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมด้วยเครือข่ายอาสามาสมัครดับไฟป่า สนธิกำลังออกลาดตระเวนในเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และป่าแม่นาเรือ ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการกดดันไม่ให้ผู้ที่เข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่าได้ทำการจุดไฟเผาป่าขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ หลังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกรงจะส่งผลกระทบค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน เนื่องจากยังพบสถานการณ์ภายในพื้นที่เขตพื้นที่รอยต่อ จนสามารถมองเห็นภาวะหมอกควันได้อย่างชัดเจน


สัมภาษณ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว