จังหวัดตาก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ครบ 250 ปี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย

โดยในพิธีมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ การประกอบพิธีแบบพราหมณ์ และแบบจีน มีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี จากสี่มุมเมือง และมีขบวนแห่สิงโตทอง กว่า 200 ชีวิต จากจังหวัดนครสวรรค์ น้อมรำลึกประเพณียิ่งใหญ่ของงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานการชาดจังหวัดตาก อย่างยิ่งใหญ่

รายงานแจ้งว่า งานตากสินราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก จัดงานปีแรก เมื่อปี พ.ศ. 2493 ตนถึงปีปัจจุบันวันสำคัญวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันสำคัญของอีกวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้น มีวีรชน 500 คนที่ไปจากเมืองตาก ร่วมกับพระเจ้าตาก ทรงประกอบวีรกรรม เสียสละกู้ชาติ และพลีชีพเพื่อชาติ เพื่อเอกราชชาติไทย

ภายในงาน 7 วัน 7 คืน จะมีการเสียง แสง สี วีรกรรมพระเจ้าตาก การจัดนิทรรศการร้านค้านักเรียน นักศึกษา จากทุก ๆ อำเภอของตาก มีการแสดงดนตรี มหรสพ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป การจับสลากการชาดเพื่อใช้เงินการกุศล ต่อผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร ทุกคืน