แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่อง มอบให้กองกำลัง 9 จังหวัด


พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ จำนวน 30 เครื่องให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 9 จังหวัด ภายหลังรับมอบจากกองทัพบก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลและหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าและหมอกควันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สำหรับเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำที่ได้รับครั้งนี้เกิดจากกลุ่มพลังใจไทยแลนด์มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ จึงรวมกลุ่มจัดซื้อและนำมามอบให้กองทัพบก


แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า กองทัพบกสนับสนุนเครื่องดังกล่าวให้หน่วยทหารใน 9 จังหวัดเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติงานด้านการดับไฟเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องเป่าลมสามารถใช้เป่าเศษใบไม้ เพื่อเป็นแนวกันไฟ ส่วนเครื่องพ่นน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเหมาะสำหรับใช้สะพายหลัง เพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่

สำหรับเครื่องดังกล่าวได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 4 ชุด ส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา และจังหวัดตาก จังหวัดละ 3 ชุด