“จุติ”ปาฐกถาพิเศษ “วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”เดินหน้าพัฒนาทักษะ-อาชีพ

453

“จุติ”ปาฐกถาพิเศษ “วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”เดินหน้าพัฒนาทักษะ-อาชีพ

 

วันที่ 29 ก.ค. 64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปาฐกถาพิเศษ “วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 RESILIENCE FOR NEVER NORMAL ERA ผ่านระบบ Online Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้โลกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก สิ่งที่เรากำลังเผชิญเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด อย่างคนทำงานมา 10 ปี แล้วโรงงานปิดกิจการ ทำให้ชีวิตไปต่อไม่ได้

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของประเทศไทย คือ เรามีทุนมนุษย์ แต่ยังมีน้อยไป ทำให้ไม่สามารถตามคู่แข่งได้ทัน เรามีนักเรียนหลายสิบคนที่ชนะการแข่งขันระดับโลก ในขณะเดียวกันนักเรียนต่างจังหวัดของเรายังเข้าไม่ถึงการศึกษา

“เราต้องแก้ที่คุณภาพของมนุษย์ ในอดีตเราไม่เห็นความสำคัญของภาษามากเท่ากับปัจจุบันนี้ เพราะขณะนี้ ข่าวทุกข่าวจะมีผลในระดับนานาชาติและจะทั่วถึงกันหมด สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้าง เราต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้ แต่หลายคนอาจไม่เห็นด้วย แต่ตนยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของเรามีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง ซึ่งพร้อมที่จะดูและประชาชนได้”

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่กระทรวง พม.ได้ทำก่อนสถานการณ์โควิด-19 คือการบูรณาการทำงานกับทุกกระทรวง เราจำเป็นต้องประสานงานกัน เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น กระทรวง พม. ได้ทำสมุดพกครอบครัว โดยทำประวัติครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ได้รับการเยียวยา เพราะทุกครอบครัวมีปัญหาที่แตกต่างกัน มีรายได้ที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหาความขาดแคลน ความเหลื่อมล้ำของประชาชน

สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้คือการก้าวข้ามความยากจน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ทันที แต่เราจะมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิม โดยต้องพัฒนาทักษะและอาชีพให้ดีขี้น เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่เราจะทำให้ได้มากที่สุดและดี