พะเยา หมอกควันไฟป่าPM 2.5 ยังคงเกินค่าไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง( ใช้ Drone)

วันที่ 5 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยายังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควันและเกิดไฟไหม้ป่า อย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็น ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว มีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่ว จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
สถานการไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายธีระพันธ์ วงค์วิลาศ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา พท.อุทัย เพียรการ นำกำลังทหาร มทบ.ที่ 34 ร่วมกับชุดลาดตะเวนป้องกันไฟป่าตำบลท่าจำปี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. นายก ทต.ท่าจำปี สนธิกำลัง เข้าทำการดับไฟป่าที่เริ่มลุกไหม้ จึงทำการลาดตะเวนตามแนวไฟเพื่อสำรวจว่าจะมีจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าขึ้นอีก เนื่องจากดอยมีลักษณะสูงชันแต่ชุดลาดตะเวนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่อีก

ขณะที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาพะเยา ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นเพื่อลดหมอกควันในอากาศ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับอากาศและลดหมอกควันที่ปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ