นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรวจแผงทุเรียน ป้องกันตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการออกสุ่มตรวจร้านจำหน่ายทุเรียน เนื่องจาก จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่การปลูกทุเรียน และแหล่งจำหน่ายทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื้อเสียงของอำเภอ และ จ.อุตรดิตถ์ และพบปัญหาร้องเรียนเรื่องผู้ขายทุเรียนจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพบนถนนสายเอเชีย ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม และส่งผลให้ชื่อเสียงของ จ.อุตรดิตถ์เสื่อมเสีย โดยจากการสุ่มตรวจจำนวน 5 ร้าน ทุกร้านนำทุเรียนมาจากต่างจังหวัด ผลจากการตรวจสอบ ไม่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 2 ร้านค้า ผ่านการตรวจสอบจำนวน 3 ร้านค้า และให้ทางร้านค้าดำเนินการแก้ไขการจำหน่ายทุเรียน

“อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้ว จ.อุตรดิตถ์ เป็นเส้นทางผ่านจากเหนือลงใต้และจากทุกภาคของประเทศไทยขึ้นเหนือ ตลอดการเดินทางผ่าน จ.อุตรดิตถ์ จะมีแผงหรือร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก โดยเฉพาะทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทย เมื่อประชาชนเดินทางกลับก็มักจะแวะซื้อหาไปรับประทานที่บ้าน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและผลไม้ที่มีมาตรฐานดี ทาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จึงต้องออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องกันและปรามร้านจำหน่ายให้นำแต่สินค้าที่ดีออกมาจำหน่าย โดยเฉพาะทุเรียนจะต้องเป็นทุเรียนแก่ ไม่อ่อน เพราะหากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าไม่ดีแล้ว ยังทำลายชื่อเสียงของ จ.อุตรดิตถ์ด้วย หากร้านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการทันทีทุกรายไป” นายธาตรี กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน