กระทรวง พม.เร่งช่วยคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ที่พัก-อาหารฟรี โควต้าฉีดวัคซีน รถส่งกลับภูมิลำเนา  

567

กระทรวง พม.เร่งช่วยคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ที่พัก-อาหารฟรี โควต้าฉีดวัคซีน รถส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ 26 ก.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)มอบหมาย<span;> ให้นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. พร้อมผู้บริหารกระทรวง และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ลงพื้นที่บริเวณหัวลำโพง ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำรวจและให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง

โดยให้ความช่วยเหลือภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 4 โดยแนะนำบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยในบ้านมิตรไมตรีและบ้านปันสุข บริการด้านอาหารและสุขอนามัย และการให้คำแนะนำความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ

นางพัชรี กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้พบกลุ่มคนเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุ ในจำนวนคนไร้บ้าน ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตามสถานที่ต่างๆ รวม 456 ราย โดยชวนให้มาเข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บ้านปันสุข ย่านวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งเปิดเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเป็นที่พึ่งของกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ด้วยบริการฟรี ทั้งอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ที่พักชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และซักผ้า และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ รวมถึงจัดหาโรงแรม 1 แห่ง จำนวน 57 ห้อง เพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ โดยสามารถเข้าอยู่ได้ทันที ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการชักชวนในวันนี้ ยังไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง เนื่องจากกลุ่มบุคคลนี้มีลักษณะอุปนิสัยชอบความอิสระ จึงยากที่จะทำให้เข้ามาสู่ระบบการคุ้มครอง โดยการทำงานดังกล่าว กระทรวงได้ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิอิสระชน โดยได้ประสานให้มูลนิธิต่างๆ ช่วยพูดคุยกับกลุ่มคนดังกล่าว สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวง พม. เห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน โดยมีหน้าที่ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือดูแล แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่จับกุมได้ ซึ่งคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ที่ขาดที่พึ่งและไม่มีอาหารรับประทาน สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอด

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้ช่วยเหลือพาไปตรวจหาเชื้อโควิค-19 และจัดหาโควต้าวัคซีน เพื่อฉีดให้กับกลุ่มบุคคลนี้บางส่วนแล้ว รวมถึงหากผู้ใดมีความประสงค์กลับภูมิลำเนา กระทรวงพร้อมประสานกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดบริการรถรับ-ส่ง กลับภูมิลำเนาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเรามีหน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดรองรับความช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง