พิษณุโลก เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562

778

พิษณุโลก เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562


วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 โดยมี นายหรรณพ พุกจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนพิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมา ให้ชีวิตมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว การดำเนินงานอยู่ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยอย่างนั้นเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันบูรณาการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันของการรณรงค์

โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจรโดยเคร่งครัด ไม่ประมาท เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 107 ราย และมีผู้เสียชีวิต 11 ราย โดยปี 2562 นี้ต้องลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิตให้น้อยที่สุด