เชียงใหม่ ทองคำ 3 กก.สร้างฉัตร-หุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ

1032

เชียงใหม่ ทองคำ 3 กก.สร้างฉัตร-หุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการบูรณะฉัตร-ทองคำหุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพฯ

หลังจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน.ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ กรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับมอบทองคำบริสุทธิ์จากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จำนวน 3,000 กรัม หรือ 3 กิโลกรัม หรือประมาณ 195 บาททอง ขณะนี้การดำเนินการฯ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว

ซึ่งทองคำทั้งหมดคณะศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคมา เพื่อนำไปให้ช่างทองสร้างฉัตรทองคำและหุ้มปลียอดองค์เจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ตามโครงการบูรณะพระบรมธาตุฯ