พิษณุโลก พม.มอบรถวีลแชร์ เครื่องอุปโภค-บริโภค คนพิการ

127

พิษณุโลก พม.มอบรถวีลแชร์ เครื่องอุปโภค-บริโภค คนพิการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่บ้านกกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายลาภิศ พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และคณะ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)และภาคีเครือข่าย ตำบลดินทอง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครอบครัวเด็กชายผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ต้องขอขอบคุณ พ.อ.รัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) พิษณุโลก(ท) ที่สนับสนุนรถวีลแชร์ และขอขอบคุณนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ผู้ประสานงานติดต่อรถวีลแชร์ให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 คัน ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้ประสบปัญหาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่พื้นที่ ตำบลดินทอง จำนวน 5 คัน ตำบลพันชาลี จำนวน 4 คัน และตำบลบ้านกลาง จำนวน 3 คัน