กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนเลียบฝั่ง”สาละวิน”สกัดข้ามแดนป้องกันโควิด-19 ทางน้ำ-ทางบก

819

กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนเลียบฝั่ง”สาละวิน”สกัดข้ามแดนป้องกันโควิด-19 ทางน้ำ-ทางบก

ท่ามกลางการระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ”  ” ภารกิจ “ซีลชายแดน” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) กองกำลังนเรศวร ตรวจเข้มแนวชายแดนไทย-เมียนมา  ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เดินหน้าจัดกำลังพลตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3607 ฐานปฏิบัติการสันเขต และกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการแม่ลามาหลวง สนธิกำลังบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบในพื้นที่รับผิดชอบ แนวชายแดนไทย – เมียนมา ตามช่องทางธรรมชาติและชุมชน บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 และ บ้านแม่โป่  หมู่ 3 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  อันอาจเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 ตลอดจนป้องปรามกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบตัดไม้ และการกระทำผิดกฎหมาย ทุกประเภทตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังพลทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตื่นแต่เช้า เตรียมสัมภาระ เสบียง แต่งชุดพร้อมยุทโธปกรณ์ แบกเป้ สะพายปืน นำธงชาติปักหลังเป้ ออกเดินเท้าลาดตระเวนป่าเขา ลัดเลาะเส้นทางริมแม่น้ำ ลุยน้ำข้ามลำห้วย พักค้างอ้างแรมกลางป่า หุงต้มข้าวด้วยกองฟืน ผิงไฟสร้างไออุ่น

การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน เสริมความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังทวีความรุนแรงในประเทศขณะนี้

นอกจากนี้ การปฏิบัติการลาดตระเวนอีกหนึ่งพื้นที่  กองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลังพลปฏิบัติการลาดตระเวนจรยุทธ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จากฐานปฏิบัติการออเลาะ และฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง ออกทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่บริเวณแนวชายแดนทั้งทางน้ำและทางบก และ กองร้อยทหารพรานที่ 3606 ฐานปฏิบัติการแม่สามแแลบ จัดเรือเร็ว 2 ลำ สนับสนุนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3603 หลังจบภารกิจจากการลาดตระเวนสอดส่องพื้นที่ แนวชายฝั่งแม่น้ำสาละวินพื้นที่ปฏิบัติการ ถึงท่าแม่สามแลบ

ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จะตั้งจุดสกัดแบบไม่ประจำที่ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติ ดูแลความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนแนวชายแดน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 และสกัดกั้นมิให้บุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีเจตนารมณ์ให้กองกำลังป้องกันชายแดน ได้ดำเนินการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

นกยูง ลำแพน /รายงาน