สถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอด สำรองเงินทุน 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด 19

98

สถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอด สำรองเงินทุน 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบแห่นำทองคำและเครื่องมือช่างจำนำต่อเนื่อง 50-60 รายต่อวัน


นายวรวุฒิ เอกจีน ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด 19 ทาง สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด ได้มีการเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครอง ทั้งการขยายระยะเวลา ไถ่ถอน ทรัพย์ จาก 4 เดือน 30 วัน เพิ่ม เป็น 6 เดือน 30 วัน


นอกจากนี้ ยังมีการสำรองเงินทุนไว้ที่ 40 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง ช่วยเหลือประชาชน ในห้วงการแพร่ระบาดโควิด 19 และช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งพบว่า มีประชาชน ต่างเดินทางใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 50-60 ราย ต่อวัน ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนใหญ่จะนิยมนำทรัพย์สิน มาจำนำ ได้แก่ ทองคำ รองลงมาเป็นเครื่องมือช่าง ตลอดจนสิ่งของต่างๆ เพื่อ นำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบกับเป็นเงินทุนเพื่อใช้จ่าย ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน


อย่างไรก็ตามจึงอยากฝากถึงประชาชน สามารถมาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด ได้ เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำ โดยเงินต้นไม่เกิน 5 พันบาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 50 สตางค์ หากเงินทุนเกิน 5 พันบาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาทเท่านั้น