แม่ทัพภาคที่ 3 เผยสื่อให้พม่า-กระเหรี่ยง รับรู้การสู้รบมีผลกระทบไทย

193

แม่ทัพภาคที่ 3 เผยสื่อให้พม่า-กระเหรี่ยง รับรู้การสู้รบมีผลกระทบไทย

พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบชายแดนระหว่างรัฐบาลพม่าและกองกำลังกระเหรี่ยง บริเวณตรงข้าม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า เหตุการณ์ปัจจุบันค่อนข้างสงบลง ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้ว แต่ เราพยายามเป็นสื่อกลางให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้รับรู้ว่าการสู้รบมีผลกระทบ ต่อประเทศไทย

“สิ่งสำคัญ กองทัพภาคที่ 3 ต้องการประชาชนชาวไทยจำกัดเขตการเดินทางของคนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปะทะของฝั่งตรงข้าม เพราะแม่น้ำแม่เมยค่อนข้างกว้างประมาณ  200-300 เมตร อย่างไรก็ตาม วิถีกระสุนยังมีโอกาสข้ามมาฝั่งไทยได้ ที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบหนักๆ ส่วนคนที่หนีเข้ามาฝั่งไทยเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นกลุ่มเดิมหลบหนีเข้ามาสักระยะหนึ่ง เมื่อคิดว่าปลอดภัยก็กลับไป”แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว