พะเยา อบจ.มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ สสจ. เพื่อนำไปมอบให้กับ จนท. ป้องกันโควิด19

90

พะเยา อบจ.มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ สสจ.พะเยา เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ป้องกันโควิด19

วันที่ 3พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา