พิษณุโลก พบผลตรวจเชื้อโควิด 1 ราย รถพระราชทานชีวนิรภัยเก็บตัวอย่าง  455 ราย

176

พิษณุโลก พบผลตรวจเชื้อโควิด 1 ราย รถพระราชทานชีวนิรภัยเก็บตัวอย่าง  455 ราย

วันที่  3  พฤษภาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำรถพระราชทานชีวนิรภัยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริเวณโดม หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีญาติหรือคนรู้จักเดินทางมาจากจังหวัด ที่มีความเสี่ยงสูงมาพบปะหรือสังสรรค์กันในช่วงสงกรานต์ หรือประเมินแล้วคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงและประชาชนที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ ในวันที่  2  พฤษภาคม ที่ผ่านมา รถพระราชทานชีวนิรภัยสามารถเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้จำนวน 455 ราย และส่งตรวจแลปเชื้อโควิด-19  ผลปรากฎว่าออกมาเป็นบวกเพียง 1 ราย

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ในภาพรวมรายวันการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ต้องรอผลตรวจข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา 15.00 น

.