บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด วันแรกคึกคัก ด้านหนุ่มพะวอร่วมสมัครรับใช้ชาติเป็นคนแรก

บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอดวันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 (เกิด พ.ศ.2533-40 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่างๆ) เข้ารับการตรวจเลือกในครั้งนี้

 

สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สอด แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน โดยวันแรก วันนี้จะมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก ประกอบด้วย พื้นที่ ตำบลแม่กุ ตำบลพะวอ ตำบลมหาวัน ตำบลแม่กาษาและตำบลด่านแม่ละเมา ซึ่งมีผู้เข้าตรวจเลือก จำนวน 488 คน คนผ่อนผัน กว่า 170 คน โดยมียอดการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวน 89 นาย ซึ่งมีพี่น้องชนเผ่า ทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ และชนเผ่าม้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เข้ารับการตรวจเลือกเป็นจำนวนมาก

ขณะที่นายอดิศร พิมพ์ลี อายุ 24 ปี ชาวตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด เป็นคนแรก ที่สมัครรับใช้ชาติ เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ กล่าวว่าตนต้องการรับใช้ชาติ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี สมัคร เพื่อรับรับราชการทหารกองประจำการ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งคิดว่าการเป็นทหารในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในชีวิตหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยในตนเอง และอย่างให้เพื่อนที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ร่วมสมัครรับใช้ชาติ เนื่องจากถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น