224

พิษณุโลก เปิด รพ.สนามพักคอย 4 แห่งกว่า 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เรียนออนไลน์ถึง 31 ส.ค.

yoSugQiUo7

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.
ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.พิษณุโลก นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และพ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการปรับมาตรการรองรับการแพร่ระบาดโควิด หลังจากจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการยกระดับให้เป็นสีแดง

โดยจะทำการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและพักคอยขึ้น ในสถานศึกษา 4 แห่ง คือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก  รับได้ 260 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้หอพักนักศึกษา รับได้ห้องละ 4 คน สามารถรับผู้ป่วยได้ 320 ห้อง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โรงพยาบาลสนามจะใช้ รร.พิษณุโลกพิทยาคม  เป็นจุดคัดกรอง ผู้ที่ติดเชื้อกลับมาจาก กทม.เพื่อคัดกรองว่าอยู่ในระดับใด มีรถเอ๊กซเรย์ปอดทุกราย วัดค่าออกซิเจนในเลือด เพื่อคัดกรองว่าผู้ติดเชื้ออยู่ระดับใด ก่อนจะส่งไปศูนย์พักคอย 3 แห่ง หรือ โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ต่อไปตามระดับความรุนแรง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564 นี้

โดยรับผู้ติดเชื้อมาตรวจคัดกรองแยกประเภท สีเขียว เหลือง แดง และส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ต่างๆ จากนั้นเมื่อผู้ป่วยรักษาอาการดี จะส่งต่อไปยังศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน อีก 14 วัน ซึ่งโรงพยาบาลที่สามารถรับรักษาผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มี 17 แห่ง รับผู้ป่วยสีเหลืองและแดง

ขณะที่ด่านรอบเมืองพิษณุโลก เตรียมยกเลิกสิ้นเดือน ก.ค.นี้ เพื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่มาดูแล ผู้ป่วยแทน  พร้อมเร่งจัดตั้งจุดคัดกรอง ศูนย์พักคอย  4 แห่ง ประเมินคัดแยกผู้ติดเชื้อกลับจาก กทม.และปริมณฑล ใช้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นจุดหลักคัดกรอง แยกผู้ติดเชื้อสีเขียว สีเหลือง และ สีแดง  ก่อนกระจายไปศูนย์พักคอย

นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช  กล่าวว่า ยอดรวมผู้ป่วยสะสมของพิษณุโลกขณะนี้มี  1,089 และวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 48 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19  เรื่องสำคัญในพื้นที่ กทม.โรงพยาบาลทั้งหลายเต็มแล้ว โอกาสที่ผู้ติดเชื้อรอการรักษาจำนวนมาก นโยบายภาครัฐให้ประชาชนที่ติดโควิด-19 ให้มารักษาตัวที่ภูมิลำเนา จังหวัดพิษณุโลก มีมาตรการพาคนพิษณุโลกกลับบ้าน พาผู้ติดเชื้อจาก กทม.และปริมณฑลกลับมารักษาที่พิษณุโลก

“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดทำโมเดลคัดกรองพักคอยขึ้น ซึ่งรวมทั้งผู้ติดเชื้อในจังหวัดด้วย จะมีการตรวจเพื่อคัดกรอง ถ้าสีเขียวให้อยู่ ณ ศูนย์พักคอย จะดูอาการเข้มข้น 7-10 วันแรก จากนั้น เมื่อปลอดภัยไม่มีอาการรุนแรง จะนำไปกลับสู่ศูนย์โควิดชุมชน ที่จะจัดตั้งขึ้นอยู่ทุกอำเภอจนครบ 14 วัน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าว

 

ด้านนาบแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขขังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ขยายมาตรการป้องกันออกไปไปอีกถึง 15 ส.ค. ในข้อหลักๆ  อาทิ ห้ามจำหน่ายสุรา จากเดินกำหนดสิ้นเดือนนี้ก็ให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 15 ส.ค. ให้โรงเรียน และสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปจนถึง 31 สิงหาคม นี้

พร้อมกันนี้ได้ยกเลิกการตั้งด่าน 4 จุดชั้นนอก เพราะในส่วนกลางได้มีการตั้งด่านในพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม ซึ่งจะได้เคลื่อนย้ายกำลังคนมาปฏิบัติในศูนย์พักคอย  สำหรับการรับผู้ป่วย ขอให้ติดต่อผ่านศูนย์คอลเซนเตอร์  อย่าเดินทางมาเอง เพราะอาจขาดเตรียมพร้อม  จึงจำเป็นต้องจัดพื้นที่ศูนย์พักคอยขึ้น ในอนาคตจะมีการเพิ่มจำนวนรถไปรับผู้ป่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่พิษณุโลกเพิ่มขึ้นอีก

ด้านพันเอก วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  กองทัพภาคที่ 3 ตะหนักถึงปัญหาคนพิษณุโลกที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลที่อยู่ในพื้นที่เสียง สถานการณ์โควิด ในช่วงแรกพบว่ามีนับพันคน ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีโครงการนำคนพิษณุโลกกลับมารักษาที่พิษณุโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้นำคนเดินทางกลับมา แล้ว 40 คน  และมีแจ้งยอดเข้ามีอีก 92 คน ที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเตรียมบุคลากรและยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือนำคนพิษณุโลกกลับมารักษาตัว