พิษณุโลก  นครไทย “ผวาโควิด” ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต 

225

พิษณุโลก  นครไทย “ผวาโควิด” ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ป่วยใหม่.48 ราย

yoSugQiUo7

วันที่ 21 ก.ค. 64 นายโสภณ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านป่าสัก ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ขึ้นป้ายประกาศห้าม เข้า-ออก หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาญเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กำลังลุกลาม มีผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ต.หนองกระท้าว จำนวนหลายราย เกรงว่าคนนอกหมู่บ้านจะนำเชื้อเข้ามาสู่หมู่บ้านของตน จึงปิดหมู่บ้านดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

นายโสภณ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านเรามีปัญหา เคลื่อนย้านผุ้ป่วย บังเอิญ พื้นที่มีคนเข้ามาตลอด อ่างเก็บน้ำวังพูน ก็ปิดแล้ว คนในหมู่บ้านประกาศป้องกันทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย แต่ สถานการณ์รุนแรง และรับมือ โดยเฉพาะเอาผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ชลบุรี มีการกักตัวในชุมชุน ซึ่งชุมชนต้องเข้มแข็ง ที่ติดป้าย จะมีการวางแผนกับ อบต.คณะกรรมหมู่บ้าน

พิษณุโลก พบผู้ป่วย 48 ราย ขอกลับมารักษาจากพื้นที่เสี่ยง 6 ราย สถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.ผู้ป่วยใหม่ 48 ราย จำแนกเป็น
อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 21 ราย ติดเชื้อฯ ขอกลับมารับการรักษา 6 ราย
ตรวจพบเชื้อฯ จากผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 19 ราย- อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 รายรวมผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัดพิษณุโลกวันนี้  รพ.เนินมะปราง 1 รพ.พรหมพิราม 4 รพ.พุทธชินราช 14 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 รพ.วังทอง 17 รพ.วัดโบสถ์ 6 และรพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 1 ราย

หายป่วยวันนี้ 7 ราย (อำเภอเมือง 2 บางกระทุ่ม 2 ชาติตระการ 1 และ นครไทย 2 ราย) หายป่วยสะสม 459 ราย  ยังคงรักษาอยู่ 675 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 3 ราย