184

กรุงเทพฯ-พิษณุโลก งดทุกเที่ยวบิน 21-31 ก.ค.นี้

yoSugQiUo7

นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศฉบับที่ 3 จะมีผลทำให้เที่ยวบินจากรุงเทพฯ-พิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่ 21 -31 กรกฎาคม 2564 จะไม่มีเที่ยวบินเข้า-ออก ทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ยกเว้นเที่ยวบิน ขนส่งสินค้า

“ทั้งนี้ ท่ากาศยานพิษณุโลก ประสานกับสายการบิน เรื่องการชี้แจงผู้โดยสาร ที่จองบัตรโดยสารไว้อาจมีการมาสอบถามที่ท่าอากาศยาน(สายการบินจะรับทราบมาตรการนี้ทุกสายการบินแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานพิษณุโลกยังให้บริการเครื่องบินเอกชน ส่วนราชการ เช่น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หน่วยทหาร เป็นต้น และโรงเรียนการบินพลเรือน ” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าว

สำหรับท่าอากาศยานพิษณุโลก ปัจจุบันมีสายการบินที่มีเที่ยวบินโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และพิษณุโลก – กรุงเทพฯ จำนวน 3 สายการบิน ได้แก่
แอร์เอเซีย,นกแอร์ และไลอ้อนแอร์