รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรมต้อนรับ เที่ยวบินแรก ของอาคารสำนักงานที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาร่วมเปิดกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบินแรกของอาคารสำนักงานที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมและรองโฆษกกรมท่าอากาศยาน ฝ่ายเศรษฐกิจ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินเที่ยวแรก


โดยกิจกรรมมีการมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวแรก เป็นการเปิดฟ้านครแม่สอด พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะยังให้การเยี่ยมชมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด ชมการแสดงสินค้า OTOP และร้านค้าในอาคาร สำหรับอาคารโดยสารหลังใหม่ตัวอาคารมีพื้นที่ทั้งหมด 12,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมงหรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารครบครัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ราคาซื้อขายสินค้าเท่ากับราคาสินค้าทั่วไป บริการรถเช่า รวมถึงบริการตู้ไปรษณีย์อัตโนมัติ


สำหรับฝากสิ่งของที่ไม่สามารถนําขึ้นเครื่องไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกพร้อมกับเปิดใช้อาคารในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชิ้น สำหรับการส่งในประเทศและในอัตรา 450 บาท ต่อชิ้นสำหรับ การส่งระหว่างประเทศน้ำหนักไม่เกินชิ้นละ 10 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับคนพิการ เช่น ผิวพื้นต่างสัมผัส สำหรับนำทางทางลาดสำหรับรถวินแชร์ห้องน้ำ และที่จอดรถ สำหรับคนพิการ นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างลานจอดอากาศยานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับรองรับอากาศยาน B 737 ได้ 3 ลำในเวลาเดียวกันและได้ติดตามความคืบหน้าการต่อเติมความยาวทางวิ่งรันเวย์เพื่อรองรับอากาศยาน B 737 ให้สามารถขึ้นลงได้จากเดิมมีรันเวย์วิ่งขนาด 30 × 1,500 เมตรให้เป็นขนาด 45 คูณ 2,100 เมตร ความคืบหน้าการก่อสร้างจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็นร้อยละ 31. 8 1 %ของปริมาณงานทั้งหมดปัจจุบันกรมท่าอากาศยานและแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติแม่สอดเพื่อเตรียมพร้อมด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น