เขื่อนสิริกิติ์ สืบทอดประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

452

เขื่อนสิริกิติ์ สืบทอดประเพณีไทยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยยารักษาโรค น้ำดื่ม และปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ ได้เเก่ วัดปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด วัดซำบ้อ วัดย่านดู่ และวัดผาเลือด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

yoSugQiUo7

สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา สำหรับเป็นเครื่องใช้ในการให้แสงสว่าง และก่อให้เกิดความสุขจากกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน