พิษณุโลก รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง 5 จังหวัด ”บางระกำโมเดล”มีน้ำหล่อเลี้ยงต่อเนื่อง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะ เดินทางมาประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ 

ต่อมาลงพื้นที่บึงตะเคร็ง อ.บางระกำ  มีทุ่งและคลองต่างๆ สามารถรับปริมาณกักเก็บ 4,630,000 ลบ.ม. เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 5,587 ไร่และบรรเทาช่วงน้ำท่วม 28,913 ครัวเรือน จากนั้นเดินทางไปเปิดประตูน้ำ คลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ส่งน้ำให้เกษตรเพาะปลูกข้าวตามโครงการบางระกำโมเดล ที่เริ่มปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวในให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อใช้ทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำเหนือไหลบ่า ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว 

รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ พบ พิษณุโลก สุโขทัย มีความขาดแคลนน้ำต้นทุนเขตประปาภูมิภาค (กปภ.) ส่วนนครสวรรค์ มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำต้นทุนนอกเขตการบริการของ กปภ. ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ 5 จังหวัด พบมีการปลูกข้าวเกินแผนที่กำหนดไว้ประมาณ 300,000 ไร่

 

จึงสั่งการและขอความร่วมมือ ห้ามทำนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด เพราะเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนจะยาวกว่าปกติ ระยะถึง 89 วัน อาจทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า บางระกำโมเดล ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำหลาก ดีใจ ที่เกษตรกรทำนา โดยไม่มีความเสี่ยง ยืนยันว่า มีน้ำจากกรมชลประทานหล่อเลี้ยงข้าวแน่นอน ไม่ต้องพึ่งฟ้าฝนเหมือนอดีต มีรายได้และผลผลิตแน่นอน