210

พิษณุโลก “รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร”มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ

yoSugQiUo7

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยสมาชิกอาจารย์จักษ์แฟนคลับ ได้เดินทางนำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา และถุงผ้าลดโลกร้อน มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 222 ชุด

โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และนายรังสิสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนามชาวตำบลพลายชุมพล ที่ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่าง มีโอกาสที่จะติดเชื้อจะเพิ่ม โดยเฉพาะมีการรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ กลับรักษาตัวที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดนำไปสู่ขวัญและกำลังใจทุกคน ปฏิเสธไม่ได้ทุกท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงนำมาสู่โครงการเราจะก้าวไปด้วยกันอาจารย์จักษ์แฟนคลับ

วันนี้มามอบของเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตำบลพลายชุมพล ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด  -19 จึงเป็นที่มาของกลุ่มแฟนคลับของอาจารย์จักษ์ วันนี้มาในฐานะกลุ่มแฟนคลับอาจารย์จักษ์ ไม่ได้มาในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่จะนำสิ่งของมามอบให้กับชาวพิษณุโลกให้มากขึ้น ในพื้นที่ตำบลอื่นอีกด้วย <span;>ในกลุ่มแฟนคลับอาจารย์จักษ์ ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นความสำคัญ ตนเหมือนสะพานบุญ มีการระดมทุนบริจาคเข้ามา บางคนให้เป็นสิ่งของมา จึงประสานกับสาธาณสุขจังหวัด  เทศบาลตำบลพลายชุมพล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และนำมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 222 คน คนไกนมาไม่ได้มอบให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ไปมอบแทน เป็นลักษณะคนไทยช่วยคนไทย เวลานี้เป็นเรื่องสำคัญอยากให้ทุกคนหันมาให้กำลังใจกัน เพื่อเราจะก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”รศ.ดร.จักษ์ กล่าว

อาจารย์จักษ์แฟนคลับ เป็นกลุ่มสมาชิกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชมเคารพและศรัทธาในตัวของอาจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ซึ่งอาจารย์จักษ์และอาจารย์จักษ์แฟนคลับได้ทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นับตั้งแต่ปี 2540 ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล) อดีตกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม