พะเยา ผู้ว่าฯสั่งนายอำเภอ เมืองพะเยา ผู้นำ หมู่บ้าน ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

วันที่ 3 เมษายน 262 เวลา 10.30 น นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และชุดดับไฟป่าตำบลท่าจำปี ตำบลแม่นาเรือ ตำบลต๊ำ ตำบลสันป่าม่วง ตำบลแม่กา รวม 5 ตำบล ได้ ได้ร่วมกำลัง กันออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่า และจุด Hotspot และช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าในเขตอำเภอเมืองพะเยา สถานการณ์ปัจจุบันสามารถดับไฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้าน นายณรงค์ศัดดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรีเศรษฐพล เกตุเติม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34,ปลัดจังหวัด ,รอผอ.รมน.จว., หน.ปภ.จว.,ผอ.ทสจ.,หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,นายอำเภอ,ร่วมประชุมปรับแผนการทำงานแก้ไขวิกฤตไฟป่าหมอกควันของจังหวัดพะเยา

โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการที่มีเกณฑ์การเสี่ยงสูงของตำบล อำเภอ จังหวัด โดยทุกภาคส่วนมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด ร่วมกำหนดระบบพื้นที่ปฏิบัติการที่มีเกณฑ์การเสี่ยงไฟไหม้ป่า ตั้งแต่วันที่ 3เม.ย.62 นี้เป็นต้นไป จัดกำลังผสมสนธิร่วมกันระหว่างประชาชนจิตอาสา,ฝ่ายปกครอง,ตำรวจ,ทหาร,กรมป่าไม้,กรมอุทยานฯ เป็นชุดปฏิบัติการ(ชป.)เคลื่อนที่เร็ว เข้าประจำพื้นที่เพื่อทำการป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าและทำการลาดตระเวนบันทึกข้อมูลพื้นที่ รายงานผลการปฏิบัติและเพื่อเตรียมใช้วางแผนในการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงและเพื่อใช้ในระยะยาวต่อไป ให้ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2562(7 วัน)ชุดปฏิบัติการ จะอยู่ในพื้นที่,พักแรมในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยทุกชุดปฏิบัติการ จะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์หรือเหตุด่วน ให้หน่วยบัญชาการพื้นที่(บก.ควบคุม)เพื่อแจ้งท่านนายอำเภอในพื้นที่ทราบและร่วมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงต้องชี้จุดไฟไหม้ เพื่อเพิ่มเติมกำลังเข้าไปดับไฟ