“จุติ”ส่งทีมผู้บริหารกระทรวง พม.รุดเยี่ยมจุดพักคอย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนริมทางรถไฟ

338

“จุติ”ส่งทีมผู้บริหารกระทรวง พม.รุดเยี่ยมจุดพักคอย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนริมทางรถไฟ

นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดพักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ณ บริเวณลานสนามกีฬาใต้ทางด่วน เขตคลองเตย ซึ่งเป็นจุดพักคอยชั่วคราว ปัจจุบันมีผู้ป่วย 3 คน ในขณะที่มีเต้นท์รองรับผู้ป่วย 30 เต้นท์

yoSugQiUo7

โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคและครัวกลางสำหรับผู้ป่วย
นอกจากนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย พร้อมมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ลิตร ให้กับนายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ห่วงใยชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จึงมอบหมายให้ตน พร้อมนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวชุมชน  รวมทั้งพูดคุยกับผู้แทนชุมชนถึงปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 หรือชุมชนใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือประสานขอความช่วยเหลือผ่าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่